Ing. Antonín Vrána  1887 - 1945

Narodil se 15.9.1887 v Němčicích na Hané,
v rodině rolníka Antonína Vrány (zakladatele a člena
správní rady cukrovaru v Němčicích na Hané)

a Barbory Vránové rozené Poušové.
Zemřel 1945 v Ostravě, na následky zranění z první svět. války.

studia:
Reálné gymnasium
Vysoká škola zemědělská ve Vídni


první světová válka:
Zranění na frontě r.1916

druhá světová válka:
Během druhé světové války byl pronásledován gestapem za aktivity v protifašistickém odboji.

zaměstnání od roku:
1912 - Hospodářský správce panství Arcivévody Františka Ferdinanda d´Este
1921 - Hospodářský správce panství knížete Hugo Salma

manželka:
Františka Vránová roz.Švorcová (1898 - 1921)
dcera Antonína Švorce, majitele realit v Chlumu u
Třeboně (hrnčírna) a Anastásie rozené Tyselbertové z
Kardašovy Řečice

děti:
Milan Vrána (1919 - 2001)
Zdenek Vrána (1921 - 1971)